Welkom op mijn genealogische homepage over de familie Lans uit Nassau Dietz.

Het bewijs dat Christiaan Lans uit Duitsland kwam, werd gevonden in een akte van het zogenaamde "Memoriaal van borgstelling" van de Gereformeerde Armkamer te Zwolle, de dato 30-12-1780 (datum van ondertrouw), luidende:

"1780 d. 30 Dec, hebben Jan Balster en Albert ter Windmole, als borgen ingelaten, voor Christiaan Lans uit Nassau Dietz en Gerridina Stremmelaar, dat wanneer binnen ses jaren of haar te verwekken kinderen, tot armoe vervielen, zij de geref. armcamer, daarvan zullen indemniseeren".

In de kantlijn staat:
"Christiaan Lans en vrou
Actum Coram,
Schepen, Gelderman". 

Hoewel de kinderen van Jacob Lans (7-6-1784) naar Amerika vertrokken, is de rest van de familie in Nederland gebleven.

 

Mijn speciale dank gaat uit naar de volgende personen die mij geholpen hebben bij mijn onderzoek:

Lans-Bruggemans, Dik
Leetz-Lans, Ineke
Siepel-Stremmelaar, Rietje
 

 

 

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

Als er iemand is die bezwaar maakt tegen het noemen van zijn/haar naam of zich kan beroepen op het auteursrecht van een op deze website afgebeelde foto of gegevens, kan deze zich melden door mij te E-mailen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 April 2023 en voor vragen en opmerkingen kunt u mij E-mailen.

Mail mij