Een stamboomonderzoek is nooit af. Men zal altijd naar meer gegevens blijven zoeken. Gegevens over personen die niet in het parenteel staan, maar ook andere gegevens over personen die er wel in staan.
Maar ook informatie over familieleden van de familie Lans, die niet in het parenteel genoemd zijn, is zeer welkom.

Uiteraard weet ik ook niet alles en ik weet zeker dat sommige “Lansen” nakomelingen gehad hebben. Maar van deze nakomelingen zijn geen gegevens bekend. Misschien bent u zo’n nakomeling en vraagt u zich af wie uw voorouders zijn. Misschien kunnen we elkaar van dienst zijn.

Zoals u al op de openings-site hebt kunnen lezen zijn er nog andere “Lansen” families:

  1. Een Lansen-tak waarvan de eerste voorvader Karst (ca 1610) heette. Zijn in 1793 in Zwolle geboren nazaat Christiaan ging naar Nederlandsch-Indië; Zwolle

  2. Een familie Lans waarvan de eerst bekende voorvader (Chrisjan, geboren 1741) afkomstig is uit Nassau (Duitsland); Nassau

  3. Er was ook een zekere George Friedrich Lantz, geboren in 1759 in Mettenheim (Duitsland). Hij was hovenier onder Dalfsen en woonde bij zijn huwelijk op de Bese; Mettenheim 

  4. De “Lansen” tak die zijn oorsprong vond in de Krimpenerwaard (o.a. Gouderak, Stormpolder, Ouderkerk-; Krimpen- en Capelle aan den IJssel. De eerst bekende voorvader was Leendert Jansz, geboren ca 1562; Krimpenerwaard

  5. Ook is er een familie Lans, die afstamt van Leendert Lans (ca 1648 in Bleiswijk geboren); Bleiswijk

Weet u zeker (of misschien ook niet) dat u afkomstig bent van één van deze “Lansen” families, schroom dan niet contact op te nemen of onderstaande gegevens in te vullen.

Bij stamboomonderzoek (genealogie) hoort zoveel mogelijk de "bron" van gegevens vermeld te worden om als bewijs te dienen. Dit bewijs kan bestaan uit:
geboorteaktes; trouwboekjes; overlijdensaktes; rouwkaarten; bidprentjes; krantenartikelen; publicaties etc.
Graag zou ik deze bescheiden per post of per E-mail (digitale kopie) ontvangen, zodat ik deze kan verwerken. Alle stukken die ik ontvang en waarvan niet expliciet is aangegeven dat ik ze mag houden zullen teruggestuurd worden.
Uiteraard is het opsturen van deze bescheiden geen verplichting: U bepaalt zelf welke informatie u wilt verstrekken en versturen.

Maar ook foto's zijn naast "droge" informatie zeer welkom. Een "gezicht" bij een naam is altijd extra. Interessante foto's voor stamboomonderzoek zijn die van de personen als kind en volwassenen; huwelijks- en gezinsfoto's.
Wel is het van belang per foto zoveel mogelijk aan te geven wie er zijn afgebeeld en waar en wanneer de foto is gemaakt.

Van de gegevens welke u mij verstrekt, zal ik u altijd een "stamboompje" doen toekomen.

Wanneer u de hieronder staande formulieren invult, kunt u deze per post of per E-mail aan mij toesturen.
 

Mijn postadres is:  A.J. Lans
                            Klingmakersdonk 613
                            7326 GZ Apeldoorn
 

Het E-mail adres is: genealogie@stamboom-lans.nl

Hoe selecteer ik onderstaand formulier?
Selecteer de formulieren middels de linker muisknop;
klik na het selecteren op de rechter muisknop en kies kopiëren.
Open een tekstverwerkingsprogramma, bijvoorbeeld: Word of
Wordpad;
klik dan op de rechter muisknop en kies plakken.
 

Gegevens van uzelf :

Naam :  

Voornamen :  

Geslacht :  

Datum geboorte :  

Plaats geboorte :  

Datum huwelijk :  

Datum van scheiding :  

Gegevens van uw partner :

Naam :     

Voornamen :     

Geslacht :     

Datum geboorte :     

Plaats geboorte :     

Plaats huwelijk :     

Plaats scheiding :     

Datum overlijden :        

Plaats overlijden :     

Begraven / Gecremeerd ?  

Datum en plaats :  

 

Gegevens van uw ouders :

Naam :     

Voornamen :     

Geslacht :     

Datum geboorte :     

Plaats geboorte :     

Datum huwelijk :     

Datum van scheiding :     

Datum overlijden :        

Plaats overlijden :     

Begraven / Gecremeerd ?  

Datum en plaats :  Naam :     

Voornamen :     

Geslacht :     

Datum geboorte :     

Plaats geboorte :     

Plaats huwelijk :     

Plaats scheiding :     

Datum overlijden :        

Plaats overlijden :     

Begraven / Gecremeerd ?  

Datum en plaats :   

  

 

Gegevens van uw grootouders:

Naam :     

Voornamen  

Geslacht :     

Datum geboorte :     

Plaats geboorte :     

Datum huwelijk :     

Datum van scheiding :     

Datum overlijden :        

Plaats overlijden :     

Begraven / Gecremeerd ?  

Datum en plaats :  

 

Naam :          

Voornamen  

Geslacht :     

Datum geboorte :     

Plaats geboorte :     

Plaats huwelijk :     

Plaats scheiding :     

Datum overlijden :        

Plaats overlijden :     

Begraven / Gecremeerd ?  

Datum en plaats :  

 

 

Gegevens van uw kinderen :


 

 

Gegevens van uw broer(s), zuster(s), hun partner(s) en hun kinderen :


 

 

Opmerkingen :


 

Hoe selecteer ik bovenstaand formulier?
Selecteer de formulieren middels de linker muisknop;
klik na het selecteren op de rechter muisknop en kies kopiëren.
Open een tekstverwerkingsprogramma, bijvoorbeeld: Word of
Wordpad;
klik dan op de rechter muisknop en kies plakken.